Friday, 8 June 2012

As heard on BBC Radio Wales! / Fel Glywir ar BBC Radio Cymru!

Siaradwyr y Gymraeg:


Y mae'n bleser i gadarhau manylion y twr genedlaethol o Byddaf Yn Talu Punt Am Eich Stori fel glywir ar BBC Radio Cymru gyda Kate Crockett neithiwr (wedi methu hi? Fi hefyd, na phoener. Gallwch wrando eto yma. Gwych 'de?).

Dwi'n gobeithio gallu casglu straeon yn y Gymraeg yn Wrecsam a Gaerdydd, felly lledwch y gair.

Mi fyddaf yn aros yng Ngaeredin trwy gydol y gwyl, felly fydd yn bosib fy ngweld yn dal y murlen yno.

Gadewch neges yma os oes gwestiynnau gennych, neu os hoffwch wneud apwyntiad.

Mae hyn yn mynd i fod yn hwyl, allaf ddweud.

Diolch,

Michelle

Speakers of the English:


I'm very excited to announce details of my national tour of I Will Pay One Pound For Your Story as heard on BBC Radio Wales with Kate Crockett last night (missed it? That's ok, I did too. You can listen again here. Isn't technology marvellous?).

I will add further dates in London for June / July so stay tuned and spread the word. I will be in Edinburgh for the festival so may whip out the placard there too, so keep your eyeballs peeled.

Get in touch if you have any questions or queries or if you'd like to make a appointment.

I'm excited.

Cheers,

Michelle

Dyddiadau Twr / Tour Dates


Gorffenaf / July

25: Bryste / Bristol
26: Caerdydd / Cardiff
30: Wrecsam / Wrexham
31: Manceinion / Manchester

Awst / August

2: Caeredin /  Edinburgh
No comments:

Post a Comment